top of page
מיכל 500.jpeg

דיפוטרין - Diphoterine

 טיפול בנפגעי חומרים מסוכנים

Center Gradient Transparent

הפתרון

שימוש במטף דיפוטרין.jpg
  • נועד לשטיפת עור ועיניים אשר נחשפו לכימיקלים קורוזיביים וגורמים לגירוי.​

  • ניטרול החומר הפעיל שחדר לעור או לעין ועצירת תהליך הרס הרקמות.

  • שטיפה מהירה של החומר הפעיל.

  • הקלה תחושת הכאב והצריבה.​

  • אינו רעיל במקרה בליעה ואינו גורם כל נזק לעור ולעין.​

  • יעיל מול יותר מ 1,000 כימיקלים  ע"פ רשימת היצרן.​

  • אישור משרד הבריאות והמלצה של אגף הפיקוח.​

  • אריזות נוחות לתפעול ולניוד המאפשרות טיפול מהיר בזמן חירום.​

  • חוסך בעלויות עקב היעדרות העובד והכשרת ממלא מקום.​

  • מעביר מסר ברור כי בטיחות העובדים תופסת מקום חשוב בין מטרות החברה.

הפתרון
הפתרון
מנגנון הפעולה
מנגנון הפעולה
שטיפת עיניים
שטיפת עיניים
שטיפת עור
שטיפת עור
ערכות
ערכות
משובי לקוחות
משובי לקוחות
מסמכים להורדה
מסמכים להורדה
הדרכה והוראות שימוש
הדרכה והוראות שימוש
bottom of page