מיכל 500.jpeg

דיפוטרין - Diphoterine

 טיפול בנפגעי חומרים מסוכנים

Center Gradient Transparent

הפתרון

שימוש במטף דיפוטרין.jpg
  • נועד לשטיפת עור ועיניים אשר נחשפו לכימיקלים קורוזיביים וגורמים לגירוי.​

  • ניטרול החומר הפעיל שחדר לעור או לעין ועצירת תהליך הרס הרקמות.

  • שטיפה מהירה של החומר הפעיל.

  • הקלה תחושת הכאב והצריבה.​

  • אינו רעיל במקרה בליעה ואינו גורם כל נזק לעור ולעין.​

  • יעיל מול יותר מ 1,000 כימיקלים  ע"פ רשימת היצרן.​

  • אישור משרד הבריאות והמלצה של אגף הפיקוח.​

  • אריזות נוחות לתפעול ולניוד המאפשרות טיפול מהיר בזמן חירום.​

  • חוסך בעלויות עקב היעדרות העובד והכשרת ממלא מקום.​

  • מעביר מסר ברור כי בטיחות העובדים תופסת מקום חשוב בין מטרות החברה.

הפתרון
מנגנון הפעולה
שטיפת עיניים
שטיפת עור
ערכות
משובי לקוחות
מסמכים להורדה
הדרכה והוראות שימוש