top of page
lpmf_use_bd-1 (1).jpeg

הקספלואורין - Hexafluorine

טיפול בנפגעי חומצה הידרופלואורית

Center Gradient Transparent

הפתרון

טיפול בכוויה בחומצה פלואוריד באמצעות הקספלואורין
  • מנטרל את החומצה הן בהיבט רמת החומציות והן בהיבט נזקי הפלואור.

 

  • יעיל מול כימיקלים נוספים המשחררים פלואור ותערובות של חומצות הכוללות HF.

                          

  • נטרול החומר הפעיל שחדר לעור או לעין ועצירת תהליך הרס הרקמות.

                          

  • שטיפה מהירה של החומר הפעיל .

 

  • הקלה תחושת הכאב והצריבה.

  • ​מקטין, ולעיתים אף מבטל, את הצורך בהמשך האשפוז בבית החולים.​

  • חוסך בעלויות עקב היעדרות העובד והכשרת ממלא מקום.​

  • מעביר מסר ברור כי בטיחות העובדים תופסת מקום חשוב בין מטרות החברה.​

  • חיסכון כספי פיצויים הן מהמעביד והן מחברות הביטוח.​

  • אינו רעיל במקרה בליעה ואינו גורם כל נזק לעור ולעין.

מנגנון הנזק של החומצה
מנגנון הנזק של החומצה
הפתרון
הפתרון
מנגנון הפעולה
מנגנון הפעולה
אריזות הקספלואורין
אריזות הקספלואורין
ערכות
ערכות
משובי לקוחות
משובי לקוחות
מסמכים להורדה
מסמכים להורדה
הדרכה והוראות שימוש
הדרכה והוראות שימוש
bottom of page