lpmf_use_bd-1 (1).jpeg

הקספלואורין - Hexafluorine

טיפול בנפגעי חומצה הידרופלואורית

Center Gradient Transparent

הפתרון

טיפול בכוויה בחומצה פלואוריד באמצעות הקספלואורין
  • מנטרל את החומצה הן בהיבט רמת החומציות והן בהיבט נזקי הפלואור.

 

  • יעיל מול כימיקלים נוספים המשחררים פלואור ותערובות של חומצות הכוללות HF.

                          

  • נטרול החומר הפעיל שחדר לעור או לעין ועצירת תהליך הרס הרקמות.

                          

  • שטיפה מהירה של החומר הפעיל .

 

  • הקלה תחושת הכאב והצריבה.

  • ​מקטין, ולעיתים אף מבטל, את הצורך בהמשך האשפוז בבית החולים.​

  • חוסך בעלויות עקב היעדרות העובד והכשרת ממלא מקום.​

  • מעביר מסר ברור כי בטיחות העובדים תופסת מקום חשוב בין מטרות החברה.​

  • חיסכון כספי פיצויים הן מהמעביד והן מחברות הביטוח.​

  • אינו רעיל במקרה בליעה ואינו גורם כל נזק לעור ולעין.

מנגנון הנזק של החומצה
הפתרון
מנגנון הפעולה
אריזות הקספלואורין
ערכות
משובי לקוחות
מסמכים להורדה
הדרכה והוראות שימוש